Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace tělesné stavby a proporcí vzhledem k výkonnosti vrhačů
Název práce v češtině: Komparace tělesné stavby a proporcí vzhledem k výkonnosti vrhačů
Název v anglickém jazyce: Comparison of bodytypes and proportions to performance of athletes
Klíčová slova: somatotyp, výkonnost, atletické vrhy, tělesná stavba, výška, hmotnost, BMI
Klíčová slova anglicky: bodytype, long performance, athletic throws, body composition, height, weight, BMI
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2017
Datum zadání: 14.09.2017
Datum a čas obhajoby: 17.01.2018 09:15
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UD1-2, D128, Seminární místnost katedry atletiky
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2018
Oponenti: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Komparace tělesné stavby nejlepších světových vrhačů v minulosti a současnosti. Druhým cílem je srovnání tělesných proporcí světové špičky v jednotlivých disciplínách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal is to compare bodytypes of world elite athletes from past and present in athletic throws. Second goal is to compare weight and height in different disciplines.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK