Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Descartova mechanistická fyziologie a Harveyho objev krevního oběhu
Název práce v češtině: Descartova mechanistická fyziologie a Harveyho objev krevního oběhu
Název v anglickém jazyce: Descartes' Mechanistic Physiology and Harvey's Discovery of the Circulation of Blood
Klíčová slova: Descartes|René Descartes|Harvey|William Harvey|mechanicismus|srdce|krevní oběh|fyziologie|krev|kruhový pohyb|Koperník|Galén
Klíčová slova anglicky: Descartes|René Descartes|Harvey|William Harvey|mechanism|heart|blood circulation|physiology|blood|circulation motion|Copernicus|Galen
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. James Hill, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.09.2017
Datum zadání: 13.09.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
„Zárodek zkázy veškeré karteziánské fyziologie spočívá ve vysvětlení srdečních pohybů.“ Těmito slovy Georges Canguilhem shrnuje Descartův projekt mechanistické fyziologie a anatomie. Descartes byl s Harveyho objevem krevního oběhu dobře obeznámen a věnuje mu několik pasáží v posmrtně vydaném Pojednání o člověku i Rozpravě o metodě. Harveyho poznatky však přejímá se značnými zásahy, které jdou často proti liteře Harveyho spisu De Motu Cordis.
Naše práce se pokusí nejprve srovnat pohledy na vztah srdečního pohybu a krevního oběhu u obou autorů. Dále posoudíme vliv Descartovy a Harveyho přírodní filosofie na značné rozdíly mezi těmito přístupy. Cílem práce je vykreslit způsob, jakým je konkrétní vědecký objev vykládan v rámci dvou odlišných filosofických systémů.
Seznam odborné literatury
René Descartes
- Oeuvres de Descartes, publiés par Charles Adam & Paul Tannery, Paris, Vrin 1996.
- Le Monde, l'Homme, Paris, Seuil 1996.
- The World and Other Writings, Cambridge, Cambridge University Press 2004.
- Rozprava o metodě, Praha, OIKOYMENH 2016.
- The Passions of the Soul and Other Late Philosophical Writings, Oxford, Oxford University Press 2015.
William Harvey
- The Anatomical Exercises, New York, Dover Publications, Inc. 1995.
- Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, Springfield, Charles C Thomas 1949.
Georges Canguilhem, La formation du concept de réflex aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, J. Vrin 1977.
Roger French, William Harvey's Natural Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press 1994.
Stephen Gaukroger, Descartes. An Intellectual Biography, Oxford, Clarendon Press 1995.
Stephen Gaukroger, Descartes' System of Natural Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press 2002.
A. Wear, R. K. French, I. M. Lonie, The Medical Renaissance of the Sixteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press 1985.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK