Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv zdravotně kompenzačního programu na posturální stabilitu a další vybrané aspekty u osob s jednostrannou transfemorální amputací
Název práce v češtině: Vliv zdravotně kompenzačního programu na posturální stabilitu a další vybrané aspekty u osob s jednostrannou transfemorální amputací
Název v anglickém jazyce: The influence of the health compensation program on postural stability and other selected aspects in persons with unilateral transfemoral amputation
Klíčová slova: noha, stabilizace, cvičení, osoby se specifickými potřebami
Klíčová slova anglicky: foot, stabilisation, exercise, people with special needs
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.09.2017
Datum zadání: 12.09.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Tomáš Gryc, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Prokázat pozitivní vliv edukace pravidelné a dlouhodobé fyzické aktivity (nordic walking) na metabolické parametry a fyzickou zdatnost u jedinců s diabetes mellitus 2. typu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK