Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Naturalizing the Unity of Consciousness: can neuroscience explain a fundamental feature of subjectivity?
Název práce v češtině: Naturalizace jednoty vědomí: mohou neurovědy vysvětlit zásadní rys subjektivity?
Název v anglickém jazyce: Naturalizing the Unity of Consciousness: can neuroscience explain a fundamental feature of subjectivity?
Klíčová slova: jednota vědomí, filosofie jazyka, filosofie mysli, transcendentální vědomí
Klíčová slova anglicky: unity of consciousness, philosophy of language, philosophy of mind, transcendental consciousness
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2011
Datum zadání: 19.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.09.2017
Datum a čas obhajoby: 23.03.2018 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.03.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.
  David Ward
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem disertace je vyjasnit vztah jazyka a jednoty vědomí a to zejména ve dvou ohledech. Za prvé, zda lze uvažovat jednotné vědomí nezávisle na jazykových projevech. Za druhé, zda naše jazyková schopnost v nějakém smyslu konstituuje tuto jednotu. Za tímto účelem bude součástí disertace filosofická interpretace výsledků kognitivních věd, které se týkají právě jednoty vědomí a jazyka, a dále pak reflexe současných motivů ve filosofii jazyka, především pak v inferencialismu. Práce bude zasazena do širšího rámce filosofie mysli s tím odůvodněním, že hlavním problémem vědeckého vysvětlení mysli by se měla stát právě jednota vědomí na úkor kvality zkušenosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK