Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interval odpočinku při explosivně silovém tréninku
Název práce v češtině: Interval odpočinku při explosivně silovém tréninku
Název v anglickém jazyce: Time for rest in explosive power
Klíčová slova: explosivita, interval odpočinku, odhody, pilotáž a vyhodnocení
Klíčová slova anglicky: explosivity, rest interval, throws, piloting and evaluation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.09.2017
Datum zadání: 11.09.2017
Datum a čas obhajoby: 17.01.2018 09:15
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UD1-2, D128, Seminární místnost katedry atletiky
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2018
Oponenti: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK