Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Porovnání kvality života osob s diagnózou výhřez meziobratlové ploténky ve vztahu k operační a konzervativní léčbě
Název práce v češtině: Porovnání kvality života osob s diagnózou výhřez meziobratlové ploténky ve vztahu k operační a konzervativní léčbě
Název v anglickém jazyce: Comparison of the quality of life of persons diagnosed with intervertebral disc herniation in relation tosurgical and conservative treatment
Klíčová slova: výhřez, meziobratlová ploténka, rozsah a úroveň zdravotního stavu, kvalita života podmíněna zdravím, dotazníky kvality života SF-36
Klíčová slova anglicky: herniace, discus intervertebralis, the scope and level of health, quality of life is conditioned by health, life-quality questionnaires SF-36
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: MUDr. Simona Majorová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.09.2017
Datum zadání: 08.09.2017
Datum a čas obhajoby: 16.01.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:12.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2018
Oponenti: Mgr. Tereza Píglová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Zhodnocení kvality života u pacientů s výhřezem meziobratlové ploténky, kteří byli léčeni konzervativně, a kteří podstoupili chirurgický zákrok, a to za předpokladu, že obě sledované skupiny budou léčeny pomocí individuální rehabilitační léčby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Evaluation of the quality of life in patients with intervertebral disc lesion with and without surgery, assuming that both monitored groups will be treated with individual rehabilitation treatment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK