Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role of exosomes and ectosomes in Trichomonas vaginalis virulence
Název práce v češtině: Význam exosomů a ektosomů pro virulenci Trichomonas vaginalis.
Název v anglickém jazyce: Role of exosomes and ectosomes in Trichomonas vaginalis virulence
Klíčová slova: parazit, organela, exosom, ektosom, patogenita, virulence, prvok, buňka, viry
Klíčová slova anglicky: parasite, organelle, exosome, ectosome, pathogeny, virulence, protist, cell, virus
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2017
Datum zadání: 19.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:07.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Oponenti: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Mikrováčky (exosomy, ektosomy) jsou extracellulární váčky, které hrají klíčovou roli pro komunikaci mezi buňkami, jak v rámci jednoho organismu (na úrovni buněk, tkání, orgánů), tak např. při interakcích mezi mikroby a jejich hostiteli. Nedávno byly popsány exosomy u lidského patogena Trichomonas vaginalis a bylo ukázáno, že mají vliv na adherenci trichomonád k hostitelským buňkám. Účelem této diplomové práce bude potvrdit, zda se jedná o exosomy nebo o tzv. ektosomy - podobné váčky, které však vnikají jiným mechanismem, porovnat proteomy exosomů, které uvolňují kmeny trichomonád s různou virulencí a zjistit, zda trichomonády, které jsou infikovány dsRNA viry mohou šířit pomocí exosomů tyto viry do prostředí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK