Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vliv dihydromyricetinu a myricetinu na vybrané biotransformační enzymy
Název práce v češtině: Vliv dihydromyricetinu a myricetinu na vybrané biotransformační enzymy
Název v anglickém jazyce: The effect of dihydromyricetin and myricetin on selected biotransformation enzymes
Klíčová slova: Cytochrom P450, N-acetyl transferasy, metabolismus, indukce
Klíčová slova anglicky: Cytochrome P450, N-acetyltransferase, metabolism, induction
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.08.2017
Datum zadání: 30.08.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.09.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.11.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK