Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reortogonalizačné stratégie v Golub-Kahanovej iteračnej bidiagonalizácii
Název práce v jazyce práce (slovenština): Reortogonalizačné stratégie v Golub-Kahanovej iteračnej bidiagonalizácii
Název práce v češtině: Reortogonalizační strategie v Golub-Kahanově iterační bidiagonalizaci
Název v anglickém jazyce: Reorthogonalization strategies in Golub-Kahan iterative bidiagonalization
Klíčová slova: lineární problém, iterační bidiagonalizace, Krylovův prostor, reortogonalizace
Klíčová slova anglicky: linear problem, iterative bidiagonalization, Krylov space, reortogonalization
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2017
Datum zadání: 16.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Golub-Kahanova iterační bidiagonalizace představuje jeden ze základních algoritmů numerické lineární algebry. Tvoří jádro řady metod pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic, lineárních approximačních problémů, aproximaci singulárních čísel atd. Protože je však založena na krátkých rekurencích, dochází v konečné aritmetice k rychlé ztrátě ortogonality počítaných vektorů a následně zpomalení konvergence. Práce se zaměří na prostudování, implementaci a porovnání různých reortogonalizačních strategií v Golub-Kahanově iterační bidiagonalizaci. Předpokládá se práce v prostředí MATLAB.
Seznam odborné literatury
J. L. Barlow: Reorthogonalization for the Golub–Kahan–Lanczos bidiagonal reduction, Numerische Mathematik 124 (2), pp. 237–278 (2013).

G. H. Golub, W. Kahan: Calculating the singular values and pseudo-inverse of a matrix, SIAM J. Numer. Anal. Ser. B 2, pp. 205–224 (1965).

G. H. Golub, CH. F. Van Loan: Matrix Computations (3rd ed.), Johns Hopkins (1996).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK