Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Rozdíly v přijímacích řízeních ve vybraných složkách IZS
Název práce v češtině: Rozdíly v přijímacích řízeních ve vybraných složkách IZS
Název v anglickém jazyce: Differences in admission procedures in selected IZS components
Klíčová slova: Rozdíl, řízení, složky, záchrana, systém
Klíčová slova anglicky: Difference, control, components, rescue, system
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.09.2017
Datum zadání: 06.09.2017
Datum a čas obhajoby: 09.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD2-2, D208, Seminární místnost katedry technických a úpolových sportů
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2018
Oponenti: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vyhledání dostupných studijních pramenů
2. Rešerše získaných studijních pramenů
3. Stanovení teoretických východisek
4. Stanovení cíle práce, úkolů pro splnění cílů práce, použité metody
5. Popis rozdílů v přijímacím řízení
6. Diskuze
7. Závěr práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK