Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Quartier Latin - la perle historique parisienne
Název práce v jazyce práce (francouzština): Quartier Latin - la perle historique parisienne
Název práce v češtině: Latinská čtvrť - historická perla Paříže
Název v anglickém jazyce: bude upřesněnoLatin Quarter - the historical pearl of Paris
Klíčová slova: Paříž, Lutetia, Latinská čtvrť, historie, středověk, vzdělávání, universita, Sorbonna, umělec, turismus
Klíčová slova anglicky: Paris, Lutetia, Latin Quarter, history, Middle Ages, education, university, Sorbonne, artist, tourism
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalfiřtová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.09.2017
Datum zadání: 05.09.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R125, 125, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešení práce:
1) Studium relevantní literatury
2) Analýza internetových zdrojů
3) Zpracování podrobné osnovy práce
4) Postupné zpracování jednotlivých kapitol
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK