Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetická variabilita a evoluční vztahy českých endemických zástupců rodu Dianthus
Název práce v češtině: Genetická variabilita a evoluční vztahy českých endemických zástupců rodu Dianthus
Název v anglickém jazyce: Genetic diversity and evolutionary history of Czech endemic taxa from the genus Dianthus
Klíčová slova: Dianthus, endemit, hybridizace, edafická speciace, průtoková cytometrie, morfometrika, mikrosatelity
Klíčová slova anglicky: Dianthus, endemic, hybridization, risk assessment, edaphic speciation, flow cytometry, morphometrics, microsatellites
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.08.2017
Datum zadání: 29.08.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.09.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:03.10.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.10.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK