Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Study of B-meson decays in the Belle experiment
Název práce v češtině: Studium rozpadů B-mezonů v experimentu Belle
Název v anglickém jazyce: Study of B-meson decays in the Belle experiment
Klíčová slova: B-mezony, analýza dat
Klíčová slova anglicky: B-meson system, data analysis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Řešitel: Mgr. Michal Krištof - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2017
Datum zadání: 02.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2017
Datum a čas obhajoby: 07.02.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2020
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Daniel Červenkov, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s experimentem Belle, jeho jednotlivými komponentami i fyzikální motivací
2. Osvojení si programového prostředí BASF
3. Analýza rozpadů s účastí kvarku b v experimentu Belle
4. Určení větvícího poměru rozpadu B0_s->D_s* rho
Vzhledem k tomu že jde o práci v rámci mezinárodního experimentu Belle, doporučuji aby byla vypracována v angličtině
Seznam odborné literatury
Donald H. Perkins, Introduction to High Energy Physics, Cambridge University Press, 2005

Jiří Hořejší: Fundamentals of Electroweak Theory, Karolinum, Praha, 2002

Jiří Chýla: Quarks, partons and Quantum Chromodynamics, 2003
http://www-hep.fzu.cz/Theory/notes/text.pdf

Abashian, A., Belle detector, Nucl. Instrum. Meth. A479, 117 (2002)

I.I. Bigi, A.I. Sanda, CP Violation, Cambridge 2000
Předběžná náplň práce
Experiment Belle v japonské laboratoři KEK naměřil za 10 let své existence největší soubor dat z rozpadů mezonů B na světě.
Zajímavost b-fyzikálních procesů spočívá tom, že u nich dochází k narušení invariance CP. Toto narušení je částečně popsáno Standardním modelem (mechanismus Kobayashi-Maskawa), ale je zde prostor i pro tzv. fyziku za Standardním modelem. Velká statistika experimentu Belle umožňuje významné prověření SM i hledání možného nesouladu s ním.
Cílem této práce je analýza naměřených dat experimentu Belle, extrakce větvícího poměru rozpadu B0->D*rho. Práce bude řešena v úzké spolupráci s laboratoří KEK v Japonsku. Bude předpokládat časté pobyty v Japonsku, případně na jiných pracovištích zapojených do projektu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Belle detector has acquired the larges dataset of B-meson decays in the world in 10 years of its operation .
The key importance of B-physics lies in the fact, that these processes violate CP invariance. This can be partially explained by the Kobayashi-Maskawa mechanism of the Standard model, but there are hints of the Beyond Standard model physics. High statistics of Belle allows us to test the SM as well as possible BSM processes.
The goal of this work is to analyze Belle data, to extract key parameters of studied decay channels and search for deviations from the Standard model.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK