Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Riziko vymření různě velkých populací
Název práce v češtině: Riziko vymření různě velkých populací
Název v anglickém jazyce: Extinction risk and population size
Klíčová slova: vymírání, velikost populace, ohrožení
Klíčová slova anglicky: extinction, population size, extinction risk
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. David Storch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.08.2017
Datum zadání: 04.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2018
Oponenti: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce shrne současné poznatky týkající se toho, jak jsou různě velké populace ohrožené vymřením. Cílem by mělo být zjistit, jak robustní je často používaný předpoklad, že čím menší je populace, tím spíše vymře.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK