Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Between Securitization and Secularisation: A Political Discourse Analysis on Members of Parliament in the British House of Commons and the Securitization of Islam and British Muslims.
Název práce v češtině: Between Securitization and Secularisation: A Political Discourse Analysis on Members of Parliament in the British House of Commons and the Securitization of Islam and British Muslims.
Název v anglickém jazyce: Between Securitization and Secularisation: A Political Discourse Analysis on Members of Parliament in the British House of Commons and the Securitization of Islam and British Muslims.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2016
Datum zadání: 30.06.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Oponenti: Mathilde von Bulow, Dr.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK