Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetika psychických onemocnění
Název práce v češtině: Genetika psychických onemocnění
Název v anglickém jazyce: Genetics of psychic diseases
Klíčová slova: psychické onemocnění, Rettův syndrom, autismus, neurotransmitery, úzkostná porucha, poruchy příjmu potravy, schizofrenie, bipolární porucha, mutace, polymorfismus
Klíčová slova anglicky: psychological diseases, Rett syndrom, autism, neurotransmitters, anxiety disorder, eating disorders, schizophrenia, bipolar disorder, mutation, polymorphism
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Roman Šolc, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2017
Datum zadání: 29.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2019
Oponenti: doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zaměří na genetickou stránku základních skupin či významných psychických onemocnění (MKN 10, skupina F). V obecnější rovině se bude zabývat typy genetického podmínění, mírou heritability, populačně genetickými aspekty, mutagenezí, genetickou variabilitou atd. Zjištění budou demonstrována na konkrétních příkladech onemocnění, resp. na příkladech jejich genetického pozadí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis focuses on a genetical aspect of elementary groups or important psychological diseases (MKN 10, group F). In general, it deals with types of genetical conditions, measure of heritability, population - genetical aspects, mutagenesis, genetical variability, etc. The results are demonstrated on conrete examples of diseases, or more precisely on examples of thein genetical backgrounds.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK