Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potřeby seniorů a problematika jejich naplňování v nemocniční péči
Název práce v češtině: Potřeby seniorů a problematika jejich naplňování v nemocniční péči
Název v anglickém jazyce: How to meet needs of seniors in hospital care.
Klíčová slova: Potřeby nemocných, starší lidé, nemocniční péče, kvalita péče
Klíčová slova anglicky: Needs of patients, older/elderly people, hospital care, quality of care
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.08.2017
Datum zadání: 08.08.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.08.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2021
Oponenti: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
  doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK