Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hodnocení prevalence kouření u pacientů se schizofrenií a depresí a využití ambulance pro léčbu závislosti na tabáku v Psychiatrické nemocnici Bohnice.
Název práce v češtině: Hodnocení prevalence kouření u pacientů se schizofrenií a depresí a využití ambulance pro léčbu závislosti na tabáku v Psychiatrické nemocnici Bohnice.
Název v anglickém jazyce: Evaluation of smoking prevalence in patients with Schizophrenia and Depression and the use of ambulance for treatment of tobacco addiction in Bohnice psychiatric hospital.
Klíčová slova: závislost na tabáku, schizofrenie, deprese, intervence kouření, léčba
Klíčová slova anglicky: tobacco dependence, schizophrenia, depression, smoking intervention, treatment
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Vedoucí / školitel: MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.08.2017
Datum zadání: 07.08.2017
Datum a čas obhajoby: 11.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: Mgr. Barbora Drbohlavová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit prevalenci kouření v Psychiatrické nemocnici Bohnice u pacientů se schizofrenií a depresí. Dílčím cílem bylo zjistit, zda, a jaká intervence je poskytována ze strany personálu a jaký je zájem pacientů o zanechání kouření. Dalším cílem práce bylo zjistit přístup zdravotníků a pacientů k intervenci pro odvykání kouření v nemocnici a následně prověřit současné využití ambulance pro pomoc při odvykání kouření v Psychiatrické nemocnici Bohnice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objective of the research was to determine the prevalence of smoking in Bohnice Psychiatric Hospital in patients with schizophrenia and depression. The partial objective was to find out whether, and what intervention is provided by staff and what is the interest of patients in quitting smoking. Another aim of the work was to find access of healthcare professionals and patients to smoking cessation intervention in the hospital and then to check the current use of smoking cessation help at Bohnice Psychiatric Hospital.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK