Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Factors hampering the Integration of Refugee Children
Název práce v češtině: Faktory ztěžující integraci uprchlických dětí
Název v anglickém jazyce: Factors hampering the Integration of Refugee Children
Klíčová slova: Děti uprchlíků|integrace|uprchlické tábory|duševní zdraví|psychické zdraví|deprese|kulturní identita|vzdělávání|nezletilí bez doprovodu|děti vojáci|podpora rodiny|sociologické faktory|dětská práce
Klíčová slova anglicky: Refugee Children|Integration|Refugee Camps|Mental Health|Psychological Well-being|Depression|Cultural Identity|Education|Unaccompanied Minors|Child soldiers|Family Support|Sociological Factor|Poverty|Child Labour
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.08.2017
Datum zadání: 07.08.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.09.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The main aim of this Master thesis is to describe factors that hamper integration of Refugee Children into a new society. Mentioned factors of integration are connected with an education gap, unknowledge of a language spoken in a new society, a bad economic situation of a family or unstable or inappropriate accommodation. Refugee Children may also go through many psychologically challenging situations when forcefully or benevolently leaving their home country and other significant situations connected to their refugee status. In this thesis I also want to mention psychological distresses that influences children’s distress as resettlement, migration experiences, extended stays in refugee camps or post-migration stressors. The thesis reviews stressful reactions as well as stressful experiences among refugee children that may be associated with health problems and lead to trauma or post-traumatic stress disorder either depression or emotional/ behavioral problems. The research focuses on Syrian and Iraqis children residing in Turkey. Turkey officially hosts 3 million Syrians in Turkey and there are 1 million Syrian children under the age of 15 in Turkey. Special children refugees are children with disabilities, former child soldiers or unaccompanied minors.
Seznam odborné literatury
Fazel, M., Stein, A. The mental health of refugee children in Archives of Disease in Childhood. 2002
Hermansson, A., Timpka, T., Thyberg, M. The mental health of war-wounded refugees: An 8-year follow-up in The Journal of Nervous and Mental Disease. 2002
Keyes, E. Mental health status in refugees: An integrative review of current research issues in Mental Health Nursing
KinzieJ.D., SackW.H., AngellR. The psychiatric effects of massive trauma on Cambodian children. Part I: The children in J Am Acad Child Psychiatry. 1986
Munroe-BlumH., BoyleM.G., OffordD.R. Immigrant children: psychiatric disorder, school performance and service utilization in Am J Orthopsychiatry. 1989
SackW.H. Post-traumatic stress disorders in children. Integr Psychiatry. 1985
UNHCR. The Integration of Resettled Refugees, Essentials for Establishing a Resettlement Programme and Fundamentals for Sustainable Ressetlement Programmes. 2013
UNHCR. Refugee Children: Guidelines on Protection and Care. 1994
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK