Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efekt programu Sebekoučink s intervencí lektora kognitivně behaviorální terapie
Název práce v češtině: Efekt programu Sebekoučink s intervencí lektora kognitivně behaviorální terapie
Název v anglickém jazyce: The effect of the Self-Coaching programme with the intervention of the instructor of cognitive behavioral therapy
Klíčová slova: nadváha|obezita|kognitivně behaviorální terapie|sebekoučink|webová aplikace|léčba nadváhy a obezity|efekt terapie
Klíčová slova anglicky: overweight|obesity|cognitive behavioral therapy|Self-Coaching|web application|overweight and obesity treatment|therapy effect
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.08.2017
Datum zadání: 03.08.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.08.2017
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Iva Málková
Zásady pro vypracování
Nadváhou nebo obezitou trpí v současné době 55 % české populace. Problémy s váhou jsou způsobeny zejména špatnými stravovacími a pohybovými návyky. V současnosti lze využít pro změnu těchto nevhodných návyků i počítačové programy. Společnost STOB vyvinula internetový program Sebekoučink, pomocí kterého uživatelé sami kontrolují své návyky. Na základě každodenní zpětné vazby je postupně mění.
Cílem teoretické části diplomové práce je seznámit čtenáře s etiologií obezity, jejími psychologickými aspekty a současnými trendy v léčbě. Výzkumná část práce si klade za cíl zjistit efekt programu Sebekoučink na redukci váhy a na změnu stravovacích a pohybových návyků v závislosti na tom, zda byla klientovi poskytnutá pravidelná kontrola a intervence lektorem vyškoleným v kognitivně behaviorálním přístupu k léčbě obezity. Výzkum má praktický dopad: na základě výsledků bude program Sebekoučink případně rozšířen o lektorský dohled.
Seznam odborné literatury
FINKELSTEIN, E. A., & KRUGER, E. (2014). Meta- and cost-effectiveness analysis of commercial weight loss strategies. Obesity.22, 9.

HAINER, V.(2003). Obezita. Praha:Triton

CHRISTENSEN, L., BROOKS, A. (2006). Changing food preference as a function of mood. The Journal of Psychology, 140, 4.

MACDONALD, P. (2008). Understanding emotional overeating. Practice Nurse. 36, 7.

MÁLKOVÁ, I. (2010). Manuál pro vedoucí kurzů snižování nadváhy (založený na metodice kognitivně behaviorální terapie). Praha: STOB

MOŽNÝ, P., PRAŠKO, J. (1999). Kognitivně-behaviorální terapie - úvod do teorie a praxe. Praha: TRITON
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK