Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudební online žurnalismus: weby iReport a Musicserver a uplatňování teoretických konceptů žurnalistiky
Název práce v češtině: Hudební online žurnalismus: weby iReport a Musicserver a uplatňování teoretických konceptů žurnalistiky
Název v anglickém jazyce: Music online journalism: iReport and Musicserver websites and application of theoretical concepts of journalism
Klíčová slova: online žurnalismus, teoretické koncepty, Musicserver, iREPORT, hudba, agenda-setting, gatekeeping, objektivita, participativní žurnalistika, user generated content, digital labour, sociální sítě, bulvarizace, přechylování, sémitocká analýza, interextualita, hypertextualita, profesionalizace,
Klíčová slova anglicky: online journalism, theoretical concepts, Musicserver, iREPORT, music, agenda-setting, gatekeeping, objectivity, participative journalism, user generated content, digital labour, social networks, tabloidization, name transformation, semiotic analysis, intertextualiy, hypertextuality, professionalism.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Kruml
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.08.2017
Datum zadání: 01.08.2017
Datum a čas obhajoby: 24.01.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2019
Oponenti: PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK