Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filmové řemeslo v autobiografiích filmových režisérů
Název práce v češtině: Filmové řemeslo v autobiografiích filmových režisérů
Název v anglickém jazyce: Film Craft in Autobiographies of Film Directors
Klíčová slova: filmové řemeslo režisér autobiografie Kieślowski Jasný Polanski Herz kvalitativní
Klíčová slova anglicky: film craft director autobiography Kieslowski Jasny Polanski Herz qualitative
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.07.2017
Datum zadání: 31.07.2017
Datum a čas obhajoby: 22.09.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H110, Hollar - místn. č. 110
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2020
Oponenti: prof. MgA. David Jan Novotný
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Použitá literatura

Referenční systém: Oxford.Primární zdroje – analyzované autobiografie
Herz, Juraj (2015) Juraj Herz, Autopsie. Praha: Mladá fronta.

Jasný, Vojtěch (1999) Život a film. Praha: Národní filmový archiv.

Kieślowski, Krzysztof (2013) Kieślowski o Kieślowském. Praha: Academia.

Polanski, Roman (1984) Roman by Polanski [Polanski o Romanovi]. New York: William Morrow and Company.Sekundární zdroje
Adams, Timothy Dow (1990) Telling Lies in Modern American Autobiography. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Bergman, Ingmar (1991) Laterna magica. Praha: Odeon.

Bogdan, Robert a Taylor, Steven J. (1975) Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Science [Úvod do kvalitativních výzkumných metod: Fenomenologický přístup k sociálním vědám]. New York: John Willey & Sons.

Brockmeier, Jens a Carbaugh, Donal (2001) Narrative and Identity: Studies in Autobiography, Self and Culture [Narativ a identita: Studie autobiografie, vlastního já a kultury]. John Benjamins Publishing Company.

Bruner, Jerome (2001) “Self-making and world-making” [„Sebe-tvoření a světa-tvoření“]. Ve: Jens Brockmeier a Donal Carbaugh (ed.) Narrative and Identity: Studies in Autobiography, Self and Culture [Narativ a identita: Studie autobiografie, vlastního já a kultury]. John Benjamins Publishing Company, 25-38.

Buñuel, Luis (2004) Do posledního dechu. Praha: Bookman.

Culler, Jonathan (2002) Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host.

Disman, Miroslav (2007) Jak se vyrábí sociologická znalost?. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Ejzenštejn, Sergej (1987) Paměti. Praha: Odeon.

Fellini, Federico (1986) Dělat film. Praha: Panorama.

Forman, Miloš (2007) Co já vím aneb Co mám dělat, když je to pravda?. Praha: Bookman.

Gilliam, Terry (2017) Gilliameska. Brno: Jota.

Hampl, Patricia (1986) “Memory and Imagination”. Ve: Douglas Hunt (ed.) The Dolphin Reader. Boston: Houghton Mifflin Co., 1003-1014.

Chaplin, Charles (2003) My Autobiography. Penguin Classics.

Chytilová, Věra a Pilát, Tomáš (2010) Věra Chytilová zblízka. Praha: XYZ.

Jakubisko, Juraj (2013) Živé stříbro. Praha: XYZ.

Juráček, Pavel (2017a) Pavel Juráček: deník I. Praha: Torst.

Juráček, Pavel (2017b) Pavel Juráček: deník II. Praha: Torst.

Juráček, Pavel (2018) Pavel Juráček: deník III. Praha: Torst.

Kurosawa, Akira (1983) Something Like An Autobiography. New York: Vintage Books.

Lee, Spike (2006) That`s My Story and I`m Sticking to It. New York: W. W. Norton & Company.

Lukeš, Jan (1999) „Učitelovy názory“. Ve: Vojtěch Jasný, Život a film. Praha: Národní filmový archiv, 11-13.

Lumet, Sidney (1996) Making Movies. New York: Vintage Books.

Menzel, Jiří (2013) Rozmarná léta. Praha: Slovart.

Podskalský, Zdeněk (2010) Není tam nahoře ještě někdo jinej?. Praha: XYZ.

Poledňáková, Marie (2013) S kým mě bavil svět. Praha: Euromedia Group.

Renoir, Jean (2004) Můj život a mé filmy. Praha: Academia.

Richardson, Tony (1993) Long Distance Runner: A Memoir. London: Faber and Faber.

Rushton, Richard a Bettinson, Gary (2011) What is Film Theory?. New York: Open University Press.

Soukupová, Klára (2012) (Re)Konstrukce subjektivity a času v žánru autobiografie. Mgr. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

Soukupová, Klára (2019) Autobiografie v kontextu teorie pozicionality. Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

Tarkovskij, Andrej (2009) Zapečetěný čas. Příbram: Camera obscura.

Vávra, Otakar (2011) Paměti aneb moje filmové 100letí. Praha: BVD.

Vorel, Tomáš (2017) Rejža Vorel. Praha: Pražská scéna.

Wajda, Andrzej (1996) Moje filmy. Olomouc: Votobia.

Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce je postavena na kvalitativní obsahové analýze čtyř autobiografií filmových režisérů Krzysztofa Kieślowského, Vojtěcha Jasného, Romana Polanského a Juraje Herze. Hlavní cíl této práce je pochopit, co jsou nejdůležitější aspekty režisérské profese pro vybrané režiséry hraných a dokumentárních filmů. Druhým cílem je vyzdvihnout paralely mezi profesí žurnalisty a profesí filmového režiséra. Práce se skládá ze dvou ústředních částí. V první části je řemeslo filmového režiséra analyzováno z pohledu osobnostních rysů režisérů. V druhé části je řemeslo analyzováno z pohledu výroby filmového díla s důrazem na tvorbu námětů a scénářů a režii herců. Tato práce je psána z perspektivy autora, který by se chtěl profesně věnovat tvorbě dokumentárních filmů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Masters thesis is based on the qualitative content analysis of four autobiographies of film directors Krzysztof Kieslowski, Vojtech Jasny, Roman Polanski and Juraj Herz. The main goal of his thesis is to find out what are the most important aspects of the craft of directing for the selected directors of fiction and documentary films. The second goal is to point to similarities between the craft of journalists and the craft of film directors. The thesis consists of two central parts. In the first part, the craft of the director is analysed from the perspective of personal character traits of the directors. In the second part, the craft is analysed from the perspective of making a film with focus on coming up with ideas, creating scripts and directors the actors. This thesis is written from the perspective of an author who wishes to follow a career in making documentary films.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK