Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití imunofluorescence a fluorescenční in situ hybridizace pro studium meiotických a mitotických chromozomů u rodiny Cetartiodactyla
Název práce v češtině: Využití imunofluorescence a fluorescenční in situ hybridizace pro studium meiotických a mitotických chromozomů u rodiny Cetartiodactyla
Název v anglickém jazyce: The use of immunofluorescence and fluorescence in situ hybridization in studies of meiotic and mitotic chromosomes in the Cetartiodactyla family
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2017
Datum zadání: 29.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.07.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 18.10.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK