Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Predpoveď teploty vzduchu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Predpoveď teploty vzduchu
Název práce v češtině: Předpověď teploty vzduchu
Název v anglickém jazyce: Air temperature and its forecasting
Klíčová slova: chod teploty, predpoveď, teplota vzduchu
Klíčová slova anglicky: temporal cycles of temperature, forecasting, air temperature
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2017
Datum zadání: 02.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.10.2017
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Oponenti: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je (např. pro potřeby letecké meteorologie)
popsat možnosti předpovědi teploty vzduchu a popř. i jiných teplotních parametrů, porovnat
jednotlivé metody předpovědi, statisticky vyhodnotit úspěšnost předpovědi teploty z NWP Aladin.
Případně navrhnut metodiku pro předpověď teploty vzduchu, jejich extrémů.
Seznam odborné literatury
Dvořák, P, Letecká meteorologie

Zverev, A: Synoptická meteorológia

Forecaster’s Reference Book
(https://digital.nmla.metoffice.gov.uk/record/sdb%3AdeliverableUnit%7Ca08c182d-963a-
4e27-b702-d88b158aefe7/children/files/)

Handbook of Aviation Meteorology
(https://digital.nmla.metoffice.gov.uk/file/sdb%3AdigitalFile%7Cd85b7bd7-f717-4ac3-89e2-
4701159913de/)

Practise of weather forecasting
(https://digital.nmla.metoffice.gov.uk/record/sdb%3AdeliverableUnit%7C86fde87d-bf2d-
44ef-98fc-c2d562384328/children/files/)

Synoptic meteorology (http://www.eumetrain.org/synoptic_textbook.html)
Předběžná náplň práce
Uvedenou bakalářskou práci doporučujeme studentům se zájmem o leteckou meteorologii. Konzultantem práce bude Ing. René Tydlitát, manažer provozní bezpečnosti Odboru letecké meteorologie na ČHMÚ. V rámci plnění úkolů práce se předpokládá i návštěva příslušného pracoviště leteckého meteorologa a seznámení se s náplní jeho práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK