Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Monitorování parametrů pleurálních výpotků při léčbě hrudních empyemů
Název práce v češtině: Monitorování parametrů pleurálních výpotků při léčbě hrudních empyemů
Název v anglickém jazyce: Monitoring of Pleural Effusion Parameters During the Treatment of Chest Empyema
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.09.2017
Datum zadání: 07.09.2017
Datum a čas obhajoby: 15.06.2022 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:21.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2022
Oponenti: prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.
  prof. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
 
 
Konzultanti: RNDr. Mgr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK