Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
In vitro studium mechanismu protinádorového účinku montaninových alkaloidů čeledi Amaryllidaceae
Název práce v češtině: In vitro studium mechanismu protinádorového účinku montaninových alkaloidů čeledi Amaryllidaceae
Název v anglickém jazyce: In Vitro Study of Anticancer Effect of Amaryllidaceae Montanine Alkaloids
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské biochemie (15-180)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radim Havelek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.09.2017
Datum zadání: 07.09.2017
Datum a čas obhajoby: 09.03.2022 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:11.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 09.03.2022
Oponenti: doc. PharmDr. Mgr. Aleš Tichý, Ph.D.
  doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK