Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza marketingové komunikace společnosti Tesla se zaměřením na osobní branding Elona Muska za období 2016-2017
Název práce v češtině: Analýza marketingové komunikace společnosti Tesla se zaměřením na osobní branding Elona Muska za období 2016-2017
Název v anglickém jazyce: Tesla marketing communication analysis focused on elon Musk´s personal branding in the period of 2016-2017
Klíčová slova: Tesla, Elon Musk, marketing, marketingová komunikace, osobní branding, WOM marketing, inovace
Klíčová slova anglicky: Tesla, Elon Musk, marketing, marketing communication, personal branding, WOM marketing, innovation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Maxa
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.07.2017
Datum zadání: 17.07.2017
Datum a čas obhajoby: 25.09.2018 00:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2018
Oponenti: Mgr. Ing. David Klimeš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK