Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Plán Kolumbie v kontextu americké War on Drugs a War on Terror
Název práce v češtině: Plán Kolumbie v kontextu americké War on Drugs a War on Terror
Název v anglickém jazyce: Plan Colombia in context of american War on Drugs and War on Terror
Klíčová slova: Plán Kolumbie, War on Drugs, War on Terror, George Bush mladší, Bill Clinton, FARC
Klíčová slova anglicky: Plan Colombia, War on Drugs, War on Terror, George Bush Junior, Bill Clinton, FARC
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.07.2017
Datum zadání: 12.07.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2066, Jinonice - místn. č. 2066
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2018
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Knihy:
Coletta A. Youngers, „Collateral Damage: The U.S. “War on Drugs” and Its Impact on Democracy in the Andes” v Politics in the Andes: Identity, Conflict, Reform ed. Jo-Marie Burt a Philip Mauceri (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2006) ISBN 9780822942252

Russell Crandall, The United States and Latin America after the cold war (New York, Cambridge University Press, 2008) ISBN 0521717957

Russell Crandall, The America’s Dirty Wars, (New York, Cambridge University Press, 2014) ISBN 9781139051606

Ted Galen Carpenter, Bad neighbor policy: Washington’s futile War on Drugs in Latin America (New York: Palgrave Macmillan, 2003) ISBN 1403961379

Články:
Barbora Čapinská, “Winning the War on Terror, Losing the War on Drugs? U.S. Policies in Colombia During George W. Bush’s Presidency” Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia 3, č. 13 (2013) str. 69 -99 (staženo dne: 11. 4. 2018)

Daniel Mejía, „Plan Colombia: An Analysis of Effectiveness and Costs“ Brookings Institution, (2015) str. 2-17 (staženo dne: 8. 1. 2018)

Michael Reid, „Obama and Latin America“, Foreign Affairs 94, č. 5 (2015): 45-53

Russell Crandall, „Clinton, Bush and Plan Colombia“, Survival 44, č. 1 (2011) str. 159-172 (staženo dne: 11. 4. 2018)

Tobias Franz, „Plan Colombia: illegal drugs, economic development and counterinsurgency – a political economy analysis of Colombia’s failed war“ Development Policy Review 34, č. 4 (201): str. 563–591 (staženo dne: 2. 2. 2018)

Wiliam M. Leogrande,“A Poverty of Imagination: George W. Bush’s Policy in Latin America“, Journal od Latin American Studies 39, č. 2 (2007): 355-385

Zprávy a statistiky vládních institucí:
Ada Hutchinson, „Testimony Before the Senate Judiciary Committee Subcommittee on Technology, Terrorism, and Government Information“ U.S. State Department, 13. 3. 2002 Dostupné na: https://2001-2009.state.gov/p/inl/rls/rm/9239.htm (staženo dne: 7. 5. 2018)

„Assessment of the Implementation of the United States Government´s Support For Plan Colombia´s Illicit Crop Reduction Components“ USAID, 17. 4. 2009 str. 3 Dostupné na: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACN233.pdf (staženo dne: 11. 1. 2018)

“Colombia: Summary and Tables on U.S. Assistance, FY 1989-FY2004” Congressional Research Service 19. 5. 2003, str. 3, Dostupné na: https://www.everycrsreport.com/files/20030519_RS21213_4e90fa43ae3a51a120aeaee654e0a23b40c16c49.pdf (staženo dne: 17. 4. 2018)

Colombian President, Plan Colombia: Plan for Peace, Prosperity and the Stregthening of the State (Bogota, Colombia: presidency of the republic, 1999) Dostupné na: https://www.usip.org/publications/2002/05/peace-agreements-colombia (staženo dne: 28. 6. 2017)

Connie Veillette, „Plan Colombia Progress Report 2005“ Congressional Research Service, 17. 1. 2005, Dostupné na: http://securityassistance.org/sites/default/files/050217crs.pdf (staženo dne:12. 4. 2018)

„Drugs and Crime Facts 1988“ Burreau of Justice Statistics,- Department of Justice 1988, Dostupné na: https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/dcf88.pdf (staženo dne: 18. 4. 2018)

„International Narcotics Control and Law Enforcement, Migration and Refugee Assistance, Emergency Refugee and Migration Assistance Fund, Nonproliferation, Anti-Terrorism, Demining, and Related Programs“ Department of State – Migration Assistance 2002 Dostupné na: https://www.state.gov/documents/organization/3958.pdf (staženo dne: 14. 4. 2018)

Nina M. Safarino, „Colombia: Plan Colombia Legislation and Assistance (FY2000 and FY2001)“ Congressional Research Service (5. 7. 2001) Dostupné na: https://fas.org/asmp/resources/govern/crs-RL30541.pdf (staženo dne: 17. 4. 2018)

„Plan Colombia: Drug Reduction Goals Were Not Fully Met, but Security Has Improved; U.S. Agencies Need More Detailed Plans for Reducing Assistance“ U.S. Government Accountability Office (říjen 2008) str. 53 Dostupné na: https://www.gao.gov/new.items/d0971.pdf (staženo dne: 17. 4. 2018)

„Plan Colombia Progress report 1999-2005“ Departamento de Planeación y Departamento de justicia y seguridad de Colombia, září 2006, str. 9 Dostupné na: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Justicia%20Seguridad%20y%20Gobierno/bal_plan_Col_ingles_final.pdf (staženo dne: 8. 1. 2018)

Rand Beers, „Testimony Before the Senate Committee on Appropriations Subcommittee on Foreign Operations“ U.S. State Department, 11. 7. 2001., Dostupné na: https://2001-2009.state.gov/p/inl/rls/rm/jun_aug/4054.htm (staženo 12. 4. 2018)
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá Plánem Kolumbie, iniciativou Spojených států na pomoc Kolumbii v boji proti pašerákům drog. Nicméně v průběhu let se z něj stala iniciativa zasahující i proti ozbrojeným skupinám jako FARC, ELN nebo AUC.
Hlavním cílem je dokázat, že Plán Kolumbie se stal součástí politiky War on Drugs a zároveň politiky War on Terror. Tato hypotéza je podpořena třemi argumenty. Prvním je americká legislativa, která se v návaznosti na teroristické útoky 11. září 2001 změnila a byl tak pozměněn i cíl Plánu Kolumbie samotného. Druhým argumentem je financování Plánu a jeho jasná afilace k vojenskému rozpočtu než nevojenskému, a to s největším akcentem právě v letech po 11. září. Třetím je očividná neefektivnost eradikace a malá podpora alternativních zdrojů, které jsou pro protidrogové plány neopomenutelné. Protiargumentem slouží fakt, že War on Drugs se v průběhu 90. let militarizovala i bez vlivu atmosféry po 11. zářím a Plán Kolumbie tedy není nutně plodem War on Terror. V bakalářské práci jsou tyto argumenty jednotlivě popsány a základě nich také soudím, že se má hypotéza z velké části potvrdila. Musíme ale vzít v potaz, že Plán Kolumbie běžící do roku 2001 do tohoto závěru nezapadá. A to protože se o politice War on Terror dá hovořit až na konci 2001, tedy až po schválení první investice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis is concerning Plan Colombia, U.S. initiative to help Colombian State to fight drugs – its production, trafficking and selling. Nonetheless within the years the so called War on Drugs turned into initiative fighting insurgency groups as well, including FARC, ELN and AUC. Main goal of this research is to proof that Plan Colombia can be sorted to War on Drugs as well as War on Terror which occurred after the 11th of September 2001. This hypothesis is supported by three arguments. Firstly, the U.S. approach to counternarcotic changed. We can see the change especially in U.S. legislative, which changed directly after 11th September and the Plan Colombia with it. Second argument is based on fact that the financing of the program clearly changed in 2002 to more military based budget. And as last argument stands the ineffectiveness of the Plan on counterdrug bases. That is linked to the lack of assistance in development projects which backed up the eradication program. In the thesis the arguments are deeply examined and based on these arguments I think I confirmed my hypothesis. Even though we must note that Plan Colombia in action before 11th of September is not applicable since the there were no such circumstances as after that date.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK