Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zátoka sviní a její vliv na americko-kubánské vztahy
Název práce v češtině: Zátoka sviní a její vliv na americko-kubánské vztahy
Název v anglickém jazyce: The Bay of Pigs and its influence on U.S.-Cuba relations
Klíčová slova: Zátoka sviní, Kuba, USA, Fidel Castro, americko-kubánské vztahy, invaze, CIA, John F. Kennedy
Klíčová slova anglicky: Bay of pigs, Cuba, USA, Fidel Castro, U.S.-Cuba relations, invasion, CIA, John F. Kennedy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.07.2017
Datum zadání: 12.07.2017
Datum a čas obhajoby: 10.06.2019 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2083, Jinonice - místn. č. 2083
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Oponenti: Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
HAGEMANN, Albrecht. Fidel Castro. Brno: Větrné mlýny, 2009. ISBN 978-80-86907-69-7
GEYER, Georgie Anne. Fidel Castro: partyzánský princ. Praha: BB art, 2001. ISBN 80-7257-547-3.
JONES, Howard. Zátoka sviní. Praha: BB art, 2009. ISBN 978-80-7381-634-6.
SWEIG, Julia. Cuba: what everyone needs to know. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-538380-5.
LEFFLER, Melvyn P. a Odd Arne WESTAD. The Cambridge history of the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 978-0-521-83720-0 (2. sv.)
REEVES, Thomas C. A question of character: a life of John F. Kennedy. New York: Free Press, c1991. ISBN 0-02-925965-7.
SORENSEN, Theodore C. Kennedy. New York: Harper & Row, [1965]
TRENTO, Angelo. Castro a Kuba: od revoluce k dnešku. Praha: Levné knihy KMa, 2006. Edice XX. století. ISBN 80-7309-345-6.
FARBER, Samuel. The Origins of the Cuban Revolution Reconsidered. Envisioning Cuba. Chapel Hill: The University of North Carolina Press. 2006. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=174039&lang=cs&site=ehost-live. (staženo 20.4.2019)
PATERSON, Thomas G. Kennedy’s Quest for Victory : American Foreign Policy, 1961-1963. New York: Oxford University Press, 1989. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,uid,url&db=e000xww&AN=143548&lang=cs&site=ehost-live. (staženo 3.5.2019)
DUANY, Jorge. „Cuban Migration: A Postervolution Exodus Ebbs and Flows“. (Migration Policy Institute, 6.7.2017). https://www.migrationpolicy.org/article/cuban-migration-postrevolution-exodus-ebbs-and-flows . (staženo 2.4.2019)
LUXENBERG, Alan H. "Did Eisenhower Push Castro into the Arms of the Soviets?" Journal of Interamerican Studies and World Affairs30, no. 1 (1988): 37-71. doi:10.2307/165789. https://www.jstor.org/stable/165789 (staženo 4.4.2019)
WARNER, Geoffrey. “Eisenhower and Castro: US-Cuban Relations 1958-60.” International Affairs 75 (4): 803. 1999. doi:10.1111/1468-2346.00110. http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=19eb4d5a-ffc8-45ff-8b21-30b378eda8df%40sessionmgr4008 (staženo 4.4.2019)
FRIEDMAN, REBECCA R. “Crisis Management at the Dead Center: The 1960-1961 Presidential Transition and the Bay of Pigs Fiasco.” Presidential Studies Quarterly 41, no. 2 (June 2011): 307–33. doi:10.1111/j.1741-5705.2011.03856.x. http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=19eb4d5a-ffc8-45ff-8b21-30b378eda8df%40sessionmgr4008 (staženo 5.4.2019)
GLEIJESES, Piero. "Ships in the Night: The CIA, the White House and the Bay of Pigs." Journal of Latin American Studies 27, no. 1 (1995): 1-42. http://www.jstor.org/stable/158201. (staženo 7.4.2019)
DUNNE, Michael. “Perfect Failure: The USA, Cuba and the Bay of Pigs, 1961.” Political Quarterly 82, no. 3 (July 2011): 448–58. doi:10.1111/j.1467-923X.2011.02212.x.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=16&sid=19eb4d5a-ffc8-45ff-8b21-30b378eda8df%40sessionmgr4008 (staženo 7.4.2019)
DUNNE, Michael. “Kennedy’s Alliance for Progress: Countering Revolution in Latin America. Part I: From the White House to the Charter of Punta Del Este.” International Affairs 89, no. 6 (November 2013): 1389–1409 http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=44ee5e6e-8262-47bc-9d67-238c77427886%40sdc-v-sessmgr01 (staženo 5.4.2019)
VANDENBROUCKE, Lucien S. "Anatomy of a Failure: The Decision to Land at the Bay of Pigs." Political Science Quarterly 99, no. 3 (1984): 471-91. http://www.jstor.org/stable/2149944. (staženo 11.4.2019)
PÉREZ, Louis A. "Fear and Loathing of Fidel Castro: Sources of US Policy toward Cuba." Journal of Latin American Studies 34, no. 2 (2002): 227-54. http://www.jstor.org/stable/3875788. (staženo 15.4.2019)
HUSAIN, Aiyaz. “Covert Action and US Cold War Strategy in Cuba, 1961-62.” Cold War History 5, no. 1 (February 2005): 23–53. doi:10.1080/1468274042000283135. http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=19&sid=19eb4d5a-ffc8-45ff-8b21-30b378eda8df%40sessionmgr4008 (staženo 20.4.2019)
Statement on Cuba by Senator John F. Kennedy. 20. října 1960. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project https://www.presidency.ucsb.edu/node/274373 (staženo 5.4.2019)
Colonialism and American Foreign Policy speech by John F. Kennedy, Town Hall luncheon, Los Angeles, California, 13. dubna 1956. Online. JFK Library. https://www.jfklibrary.org/asset-viewer/archives/JFKSEN/0895/JFKSEN-0895-009 (staženo 3.5.2019)
Remarks of senator John F. Kennedy in the senate, Imperialsm – The Enemy of Freedom. Washington, D.C., 2. července 1957. Online. JFK Library. https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/united-states-senate-imperialism-19570702 (staženo 3.5.2019)
Remarks of senator John F. Kennedy at the conference on Vietnam luncheon in the hotel Willard, Washington, D.C., 1. června 1956. Online. JFK Library. https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/vietnam-conference-washington-dc-19560601 (staženo 3.5.2019)
CIA History Staff, Official History of the Bay of Pigs Operation, Volume III: "Evolution of CIA's Anti-Castro Policies, 1951- January 1961," Jack B. Pfeiffer, Prosinec 1979, Top Secret. Online. National Security Archive. https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=3212709-Document-05-CIA-History-Staff-Official-History (staženo 8.4.2019)
CIA History Staff, Official History of the Bay of Pigs Operation, Volume IV: "The Taylor Committee Investigation of the Bay of Pigs," Jack B. Pfeiffer, 9. listopadu 1984, Unclassified. Online. National Security Archive. https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=3212710-Document-06-CIA-History-Staff-Official-History (staženo 10.4.2019)
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá americko-kubánskými vztahy od konce kubánské revoluce do kubánské raketové krize. Hlavním bodem tohoto období je invaze v Zátoce sviní, která byla pokusem zbavit se Fidela Castra. Cílem práce je analyzovat, proč došlo k invazi, kdo mohl za její neúspěch a jak ovlivnila další vývoj vztahů. Operace skončila fiaskem pro Spojené státy. Důvodů bylo několik. Přehnané sebevědomí CIA, která poskytovala pouze vybrané informace. Dále také roli hrál Kennedyho osobní přístup a jeho politická rozhodnutí. Neúspěch ještě více zhoršil vztahy a vedl k dalším pokusům zbavit se Castra. Ten se začal více sbližovat se Sovětským svazem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis focuses on U.S.-Cuba relations since the end of the cuban revolution until the cuban missile crisis. The main event of this period is the Bay of Pigs invasion which was meant to overthrow Fidel Castro. The aim of this thesis is to analyze why was the invasion carried through, who was responsible for the failure and how it influenced further relations. The operations was a complete fiasco for the United States. There were several reasons for the failure. The overconfidence of the CIA, which supplied only selected information. Kennedy's personal approach and his political decisions also played an important role. The fiasco led to further deterioration of the relations and continued efforts to get rid of Castro. He started to cooperate more with the Soviet Union.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK