Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekonomická politika USA v éře Ronalda Reagana a její dopady
Název práce v češtině: Ekonomická politika USA v éře Ronalda Reagana a její dopady
Název v anglickém jazyce: Economic Policy in the US in the Era of Ronald Reagan and its Impact
Klíčová slova: USA, Ronald Reagan, hospodářství, inflace, daně, teorie strany nabídky, rozpočet
Klíčová slova anglicky: USA, Ronald Reagan, economy, inflation, taxes, supply-side theory, budget
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.07.2017
Datum zadání: 12.07.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2083, Jinonice - místn. č. 2083
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2018
Oponenti: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK