Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Názorové proměny britské Konzervativní strany
Název práce v češtině: Názorové proměny britské Konzervativní strany
Název v anglickém jazyce: Opinion changes of the British Conservative party
Klíčová slova: Britská konzervativní strana, Britské parlamentní volby 2010, Britské parlamentní volby 2015, Referendum o vystoupení z Evropské unie, Brexit, David Cameron
Klíčová slova anglicky: British Conservative Party, British General Elections 2010, British General Elections 2015, EU Referendum, Brexit, David Cameron
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.07.2017
Datum zadání: 11.07.2017
Datum a čas obhajoby: 04.09.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J3014, Jinonice - místn. č. 3014
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Oponenti: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK