Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epidemie skvrnitého tyfu na konci druhé světové války v Terezíně
Název práce v češtině: Epidemie skvrnitého tyfu na konci druhé světové války v Terezíně
Název v anglickém jazyce: Epidemic of epidemic typhus at the end of the second world war in Terezin
Klíčová slova: skvrnitý tyfus, Terezín, nákaza, druhá světová válka, léčba
Klíčová slova anglicky: epidemic typhus, Terezin, taint, second world war, treatment
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.07.2017
Datum zadání: 03.07.2017
Datum a čas obhajoby: 14.01.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce bude popsat průběh tyfové epidemie v Terezíně, situaci, která po vypuknutí nastala a její dopad. Informace budu čerpat převážně z archivů, především potom z Archivu Památníku Terezín, kde se nachází převážná část pramenů k tyfové epidemii. Dalším významným zdrojem bude Archiv Židovského muzea v Praze a Centrum virtuální historie Malach. Zaměřím se i na orální historii a do práce zařadím autentické vzpomínky pamětníků. Budu rovněž vycházet z odborné lékařské a historické literatury. Při psaní práce budu využívat i svých poznatků z biologie.
Seznam odborné literatury
BAUMSLAG, Naomi. Vražedná medicína: nacističtí lékaři, pokusy na lidech a tyfus. Praha: Naše vojsko, 2013

LOBOVSKÁ, Alena. Infekční nemoci. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2001

DOBSON, Mary J. Nemoci: příběhy nejnebezpečnějších zabijáků historie. Praha: Slovart, 2009

LUKEŠ, Alexander. Svatý týden v Terezíně. Praha: Naše vojsko, 2008

ADLER, Hans Günther. Terezín 1941-1945: tvář nuceného společenství. Přeložil Lenka ŠEDOVÁ. Brno: Barrister & Principal, 2003

HES, Milan. A brány se otevřely…: osvobození 1945: Dachau - Osvětim - Terezín. Praha: Epocha, 2015

VERNER, Václav. Terezín jako každý: Terezínský historický sborník. Terezín 2007

CHLÁDKOVÁ, Ludmila. Terezínské ghetto. Praha: V ráji, 2005

FALL, Susanne. Terezín, ráj mezi lágry. Praha: Revolver Revue, 2015

Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat tyfovou epidemií, která zasáhla Terezín na konci druhé světové války. Zahrnovat bude informace o ghettz Terezín a Malé pevnosti i o skvrnitém tyfu. Zaměří se rovněž na léčbu a prevenci či na činnost Mezinárodního červeného kříže v této záležitosti. Dalším bodem budou vzpomínky lidí, kteří tyfovou epidemii zažili. Okrajově se bude zabývat i ostatními nakažlivými nemocemi, které se v Terezíně vyskytovaly.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor’s thesis will deal with the epidemic typhus, which befell Terezin at the end of the second world war. The thesis will include information about ghetto Terezin and about illness epidemic typhus. Thesis will focus also treatment and prevention, or activities of International red cross in this errand. Next point will be memories of the people, who experienced epidemic typhus. Short part will be about other contagious illnesses, which were in Terezín.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK