Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zmena škótskej národnej identity ako dôsledok dopadu vybranej politiky vlády Margaret Thatcherovej
Název práce v jazyce práce (slovenština): Zmena škótskej národnej identity ako dôsledok dopadu vybranej politiky vlády Margaret Thatcherovej
Název práce v češtině: Změna skotské národní identity jako důsledek vybrané politiky vlády Margaret Thatcherové
Název v anglickém jazyce: The Change of Scottish National Identity as a Consequence of the Impact of Selected Policy of Margaret Thatcher´s Government
Klíčová slova: národná identita, Margaret Thatcher, Škótsko, Spojené kráľovstvo, politika, reformy
Klíčová slova anglicky: national identity, Margaret Thatcher, Scotland, United Kingdom, policy, reforms
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2017
Datum zadání: 30.06.2017
Datum a čas obhajoby: 11.06.2019 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2083, Jinonice - místn. č. 2083
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2019
Oponenti: Mgr. Johana Kłusek
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK