Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Tresčí války: Island jako (ne)předpokládaný vítěz
Název práce v češtině: Tresčí války: Island jako (ne)předpokládaný vítěz
Název v anglickém jazyce: Tresčí války: Island jako (ne)předpokládaný vítěz
Klíčová slova: rybolov, Island, NATO, tresčí války, národní zájem
Klíčová slova anglicky: fisheries, Iceland, NATO, Cod wars, national interest
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2017
Datum zadání: 30.06.2017
Datum a čas obhajoby: 11.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2083, Jinonice - místn. č. 2083
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Oponenti: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Derry, Thomas Kingston. A History of Scandinavia: Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1979.

Drulák, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. 2. ed. Portál, 2010.

Drulák, Petr a kol. Jak zkoumat politiku. Portál, 2008.

Finnemore, Martha. National Interests In International Society. Cornell University Press, 1996.

Gilchrist, Sir Andrew. Cod wars and how to lose them. Q Press, 1978.

Guzzini, Stefano. Realism In International Relations And International Political Economy. London: Routledge, 1998.

Haldafnarson, Gudmundur. The A To Z Of Iceland. Scarecrow Press, 2010.

Jóhannesson, Gudni Thorlacius. Troubled Waters. Cod War, Fishing Disputes, And Britain's Fight For The Freedom Of The High Seas, 1948-1964. London: University of London, 2004.

Jóhannesson, Gudni Thorlacius. The History Of Iceland. ABC-CLIO, 2013.
Jónsson, Hannes. Friends In Conflict. The Anglo-Icelandic Cod Wars And The Law Of The Sea. Londýn: C. Hurst and Co, 1982.

Kadečková, Helena. Dějiny Islandu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

Karlsson, Gunnar. The History Of Iceland. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.

Předběžná náplň práce
Práce skrze analýzu islandských národních zájmů identifikuje důvody, díky kterým Island vyhrál všechny tresčí války. Práce se seskládá z teoretické části, kde jsou představeny užívané teorie, dále následuje popis válek, analýza národních zájmů. Ta je provedena s využitím teorií mezinárodních vztahů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis, through an analysis of Icelandic national interest, identifies reasons thanks to which Iceland won all of the Cod wars. The thesis consists of a theoretical part that presents used theories. THe work proceeds to a description of the wars. Third part involves analysis of the national interests. It is done with use of the theories of international relations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK