Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Instituciální výuka angličtiny v Koreji
Název práce v češtině: Instituciální výuka angličtiny v Koreji
Název v anglickém jazyce: Institutional English language education in Korea
Klíčová slova: Korea|vzdělávací systém|výuka cizích jazyků|výuka angličtiny
Klíčová slova anglicky: Korea|educational system|foreign language education|English language education
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2017
Datum zadání: 30.06.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2018
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V zadané práci řešitel(ka) zpracuje téma fenoménu výuky anglického jazyka v Koreji. V úvodní části stručně zmíní dějiny výuky angličtiny na Korejském poloostrově z hlediska instituciálního i metodologického. Zmapuje tedy nejen rozvoj výuky angličtiny v rámci školského systému, ale zaměří se i na postupný vývoj a změnu výukových metod a stragegií. V další části věnované současné situaci se zaměří na jev "anglické horečky" ("English fever") a související společenské jevy, jako např. problém mimoškolního vzdělávání, rozdělení rodin kvůli časnému studiu v zahraničí. Dále zmíní výuku angličtiny v širším rámci jazykové politiky Korejské republiky spolu s problematikou evaluace a certifikace znalosti angličtiny.
Seznam odborné literatury
Howatt, A.P.R, Widdowson. A History of English Language Teaching. Oxford University Press. 2004
Cho, Jinhyun. English Language Ideologies in Korea : Interpreting the Past and Present. Springer, 2017
Choi, Yeon Hee. Impact of politico-economic situations on English language education in Korea. English Teaching, 61(4), 2006, 3-26 s
Jang, In Chull. Munmyong Kaehwa and English education: Emerging nationalism and English ideologies in late 19th century Korea. Foreign Language Education Research, 15. 2012, 43-62.
Lee, Jamie Shinhee. Globalization and Language Education: English Village in South Korea. Language Research 47.1, 2011, 123-149.
Kwon, Oryang. Persistent problems and emerging issues in English education in Korea. Foreign Language Education Research, 10, 2007, 1-16.
Kim, Jǒngsǒ. Hangugǔi jǒngǒ kjojuksa (Historie výuky angličtiny v Koreji). Hanguk munhwasa. 2009
Kwǒn, Orjang; Kim, Čǒngnjǒl. Hanguk jǒngǒ kjojuksa (Historie korejské výuky angličtiny). Hanguk munhwasa. 2010
Lee, Kathleen S.. The Politics of Teaching English in South Korean Schools: Language Ideologies and Language Policy. University of Pennsylvania, ProQuest Dissertations Publishing, 2014, 183 s.
Pä, Tubon. Jǒngǒ kjojukhak čchongnon (Obecný přehled výuky angličtiny). Hanguk munhwasa. 2002
PARK, Joseph Sung-Yul. The local construction of a global language: ideologies of English in South Korea. New York: Mouton de Gruyter, 2009
Weidman, John C.; Park, Namgi. Higher education in Korea: tradition and adaptation. New York: Falmer Press, 2000. Garland reference library of social science, v. 1013.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK