Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika svobodných matek v Korejské republice
Název práce v češtině: Problematika svobodných matek v Korejské republice
Název v anglickém jazyce: Problems of unmarried mothers in Republic of Korea
Klíčová slova: korejská společnost|svobodné matky|samoživitelky|sociální politika|adopce|potraty|neziskové organizace
Klíčová slova anglicky: Korean society|unmarried mothers|sole wage earners|welfare policy|adoption|abortion|non-profit organizations
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2017
Datum zadání: 30.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.07.2017
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladislava Mazaná
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitelka zpracuje téma svobodných matek a matek samoživitelek v Korejské republice. Nejprve stručně představí tradiční rodinný model a jeho pronikavé změny v současné realitě doložené statistickými údaji. Dále zmapuje situaci neprovdaných matek, jejich ekonomickou situaci a společenské tlaky, kterým zpravidla čelí. V této části bude vycházet ze zpráv vládních a nevládních organizací i ze zaznamenaných výpovědí samotných matek. Do této části zahrne i související problematiku potratů, adopcí, baby-boxů, okrajově i vražd novorozenců atd. Dále popíše systém pomoci svobodným matkám a samoživitelkám, až už na úrovni oficiálních institucí, tak nevládních orgranizací a spolků. V této části stručně představí i příslušnou legislativu ať už na úrovni zákonů, či vyhlášek místní samosprávy. V závěru provede obecné zhodnocení situace a případných trendů.
Seznam odborné literatury
I, Čun-Il. Mihonmo kwanljŏn pŏpčetoŭi punsŏk‘kwa pchjŏngka (Analýza a evaluace zákonů vztahujících se na svobodné matky). Anampŏphak. Anampŏphakhö, 2013, (43), 1-28.
I, Mi-čŏng, Hje-jŏng KIM, Sŭng-jon KIM a Jon-kju LJU. Hankukŭi mihomno pokčie kwanhan jŏnku: häwöipjang, kwanljŏntchongkje, sŏnčinkukŭi pokčičŏngčchäkŭl čungsimŭlo (Výzkum blahobytu svobodných matek v Koreji, zaměřený na mezinárodní adopci, související statistiky a ekonomické strategie vyspělých států): Reviewing Issues on Unwed Mothers' Welfare in Korea: Intercountry Adoption, Related Statistics, and Welfare Policies in Developed Countries. Korean Unwed Mothers Support Network (KUMSN) and Korea Women’s Development Institute, 2009.
I, Mi-čŏng, Hje-jŏng KIM a Po-jŏng SŎN. Jangjukmihonmo čiwŏn pokčisŏpisŭ käsŏnpangan (Jak vylepšit vládní služby poskytované svobodným matkám): How to Improve Government Welfare Services for Low Income Unwed Mothers in Korea. Korean Unwed Mothers Support Network (KUMSN) and Korea Women’s Development Institute, 2010.
NOH, Helen, Min Ok YANG a Boon Young HAN. Societal and Social Service Experiences of Unwed Korean Mothers Who Rear Their Children. In: Affilia. 2015, 30(1), s. 54-67. DOI: 10.1177/0886109914531956. ISSN 0886-1099. Dostupné také z:http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0886109914531956
YANG, Hyunah. A Journey of Family Law Reform in Korea: Tradition, Equality, and Social Change. In: Journal of Korean Law | Vol. 8 [online]. Law Research Institute and BK 21 Law of Seoul National University., 2008, s. 77-94. ISSN 1598 -1681. Dostupné z: https://www.snujkl.org:11908/archives/166
CHANG, Paul Y. a Andrea KIM CAVICCHI. Claiming Rights: Organizational and Discursive Strategies of the Adoptee and Unwed Mothers' Rights Movement. In: Korea Observer, Vol. 46, No. 1. The Institute of Korean Studies, 2015, s. 145-180.
GILL, Jungyun. Unequal motherhoods and the adoption of Asian children: birth, foster, and adoptive mothers. Lexington Books, 2017. ISBN 978-1-4985-0963-3.
KIM, Eun-Ji, Jung-Im HWANG, Soo-Yeon JUNG a Da-Eun JUNG. Korea’s Support Policies for Single-parent Families. Korean Women’s Development Institution: Ministry of Gender Equality & Family, Republic of Korea, 2014. ISBN 979-11-5545-099-4.
KIM, Hosu. Birth mothers and transnational adoption practice in South Korea: virtual mothering. 2016. Palgrave Macmillan's critical studies in gender, sexuality, and culture. ISBN 9781137538512.
YANG, Hyunah. Law and society in Korea. Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2013. ISBN 978-184-8443-389.
YUNE, Jinsu. Tradition and the Constitution in the Context of the Korean Family Law. In: Journal of Korean Law, Vol. 5, No.1 [online]. BK 21 law, 2005, s. 194-212. Dostupné z: http://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/85096
Související zákony a vyhlášky na oficiálním webu Ministerstva spravedlnosti Korejské republiky: www.law.go.kr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK