Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Srovnání integrované a do jednotlivých předmětů rozdělené výuky přírodních věd na vzdělávací úrovni ISCED 2 v České republice a v Norském království
Název práce v češtině: Srovnání integrované a do jednotlivých předmětů rozdělené výuky přírodních věd na vzdělávací úrovni ISCED 2 v České republice a v Norském království
Název v anglickém jazyce: Comparison of the Integrated and Separated Approaches to the Natural Science Education at the ISCED 2 Level of Education in the Czech Republic and the Kingdom of Norway
Klíčová slova: Česká republika, Norské království, přírodovědné vzdělávání, integrovaná výuka, přírodopis, strukturované rozhovory
Klíčová slova anglicky: Czech Republic, Norwegian Kingdom, science education, integrated education, science, structured interviews
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Jedličková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2017
Datum zadání: 29.06.2017
Datum a čas obhajoby: 16.01.2019 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R306, 306, laboratoř biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Srovnání integrované výuky přírodních věd v Norském království a do jednotlivých předmětů rozdělené výuky přírodních věd v České republice na vzdělávací úrovni ISCED 2.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Comparison of the Integrated Approach to the Natural Science Education in Norway and Separated Approach to the Natural Science Education in the Czech Republic at the ISCED 2 Level of Education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK