Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otázka řeči v Platónově dialogu Kratylos
Název práce v češtině: Otázka řeči v Platónově dialogu Kratylos
Název v anglickém jazyce: Plato’s Cratylus: The Problem of Language
Klíčová slova: Platón, Kratylos, řeč, jazyk, slovo, pojmenování
Klíčová slova anglicky: Plato, Cratylus, speech, language, word, name
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2017
Datum zadání: 29.06.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce bude pojednat otázku řeči v Platónově dialogu Kratylos z pohledu filosofické tematizace závaznosti řeči ve vztahu člověka a světa, jak se postupně ukazuje v jednotlivých rozvíjených myšlenkách textu. Práce bude vycházet z řeckého originálu, dostupných překladů v angličtině, němčině a češtině a relevantní sekundární literatury. Otázka řeči bude vztažena a sledována i dle Sókratových odkazů k etymologii básnické a filosofické řeči.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK