Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměna císařského portrétu ve 3. a 4. století
Název práce v češtině: Proměna císařského portrétu ve 3. a 4. století
Název v anglickém jazyce: The Transformation of the Imperial Portrait in the 3rd and 4th Century
Klíčová slova: římské císařství|římské mince|římské sochařství|portrét|vojenští císaři|krize|Galské císařství|principát|dominát|tetrarchie|Diocletianus|Constantinus|Julianus Apostata
Klíčová slova anglicky: Roman empire|Roman coins|Roman sculpture|portrait|The Military emperors|crisis|Gallic empire|principate|dominate|tetrarchy|Diocletianus|Constantinus|Julianus Apostata
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2017
Datum zadání: 29.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.08.2019
Datum a čas obhajoby: 02.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Námětem práce se stanou císařské portréty 3. a 4. století v plastice a mincovním materiálu. Sledovat politické, společenské a ekonomické, případně náboženské vlivy, které mohly ovlivnit portréty jednotlivých císařů.
Pokusit se určit vliv vládní propagandy na vzhled portrétů. V rámci vládní propagandy zapojit i vyobrazení různých personifikací na rubových stranách mincí. Stručně nastínit historický vývoj.
Seznam odborné literatury
BARNES, T. 2011: Constantine. Dynasty, Religion and Power in the Later Roman Empire. Chichester.
BRUUN, P. M. 1966: Roman Imperial Coinage. Volume 7: Constantine and Licinius, AD 313–337. London.
BRUUN, P. M. 1992: The Late Roman Imperial Coin Portraits – Objects of Research and Tools of the Scholar. Litterae numismaticae Vindobonenses 4, 215–230.
ELSNER, J. 1998: Imperial Rome and Christian Triumph. The Art of the Roman Empire, AD 100–450. Oxford.
HANNESTED, N. 1988: Roman art and imperial policy. Aarhus.
KLEINER, D. E. E. 1992: Roman Sculpture. New Haven.
KLEINER, F. S. 2010: A History of Roman Art. Boston.
L’ORANGE, H. P. 1965: Art Forms and Civic Life in the Late Roman Empire. New Jersey.
L'ORANGE, H. P. – UNGER, R. 1984: Das römische Herrscherbild III.4. Das spätantike Herrscherbild von Diokletian bis zu den Konstantin-söhnen 284–361 n. Chr. Berlin.
PRUSAC, M. 2011: From Face to Face: Recarving of Roman Portraits and the Late-Antique portrait Arts. Monumenta Graeca et Romana 18. Leiden.
RAMAGE, N. H. – RAMAGE, A. 1995: Roman Art. Romulus to Constantine2. London.
SCARRE, C. 1995: Chronicle of the Roman Emperors. The Reign-by-reign Record of the Rulers of Imperial Rome. London.
STRONG, D. 1976: Roman Art. London.
SUTHERLAND, C. H. V. 1938: Roman Imperial Coinage. Volume 4.2: From Gordian III to Uranius Antoninus. London.
SUTHERLAND, C. H. V. 1949: Roman Imperial Coinage. Volume 4.3: From Macrinus to Pupienus. London.
SUTHERLAND, C. H. V. 1967: Roman Imperial Coinage. Volume 6: From Diocletian‘s reform to the death of Maximinus, AD 294–313. London.
TUCK, S. L. 2015: A History of Roman Art. Chichester.
WEBB, P. H. 1972: Roman Imperial Coinage. Volume 5.1: From Valerian to Florian, AD 253–275. London.
WEBB, P. H. 1962: Roman Imperial Coinage. Volume 5.2: From Probus to the Diocletian’s reform, AD 276–294. London.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK