Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manželství jako předmět teologického dialogu mezi pravoslavnou a katolickou církví
Název práce v češtině: Manželství jako předmět teologického dialogu mezi pravoslavnou a katolickou církví
Název v anglickém jazyce: Matrimony as a subject of theological dialogue betveen the Orthodox and Catholic Church
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2017
Datum zadání: 28.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2017
Datum a čas obhajoby: 26.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2019
Oponenti: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK