Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
The causes of terrorist radicalisation among Northern Irish Catholics
Název práce v češtině: Příčiny teroristické radikalizace mezi severoirskými katolíky
Název v anglickém jazyce: The causes of terrorist radicalisation among Northern Irish Catholics
Klíčová slova: Turecko, Německo, spojenectví
Klíčová slova anglicky: Turkey, Germany, alliance
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2017
Datum zadání: 27.06.2017
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3093, Jinonice - místn. č. 3093
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Books

ALONSO, Rogelio. The IRA and armed struggle. New York: Routledge, 2007. ISBN 9780415396110.

AMBROSE, Joe. Seán Treacy and the Tan War. Douglas Village, Cork: Mercier Press, c2007. ISBN 9781856355544.

BOLDEMAN, Lee. The Cult of the Market: Economic Fundamentalism and Its Discontents. ANU E Press, 2007. ISBN 1921313544, 9781921313547.

CAMERON, John. Disturbances in Northern Ireland, Report of the Commission appointed by the Governor of Northern Ireland. Belfast, 1969. Available at: http://cain.ulst.ac.uk/hmso/cameron.htm

CUNNINGHAM, William. Violent Conflict in Northern Ireland: Complex Life at the Edge of Chaos. George Mason University Fairfax, Virginia. pp39. [online] [accessed 2018-05-09]. Available at: http://cain.ulst.ac.uk/conflict/cunningham01.pdf.

DARBY, John. Conflict in Northern Ireland: A Background Essay. CAIN [online]. 1995 [Accessed 2018-05-11] Available at:http://cain.ulst.ac.uk/othelem/facets.htm#chap2

DELISLE, Claire. Leading to Peace: Prisoner Resistance and Leadership Development in the IRA and Sinn Fein. Department of Criminology, Faculty of Social Sciences, University of Ottawa, 2012, 327 p. [online] [cit. 9.5.2018]. Available at: http://www.ruor.uottawa.ca/en/bitstream/handle/10393/22905/Delisle_Claire_2012_t hese.pdf?sequence=1.

DICKENS, Charles. Oliver Twist. [online]. [Accessed 2018-05-10]. Available at: http://www.literatureproject.com/oliver-twist/index.htm.

FITZDUFF, Mari; O'HAGAN, Liam. The Northern Ireland Troubles: INCORE background paper. CAIN [online]. 2009 [Accessed 2018-05-11] Available at: http://cain.ulst.ac.uk/othelem/incorepaper09.pdf

FRANK, Jan. Irsko. Praha: Libri, 2006. Stručná historie států. ISBN 8072772945.

GANOR, Boaz. The counter-terrorism puzzle: a guide for decision makers. 2nd pbk. printing. Piscataway, NJ: Transaction Publishers, 2007. ISBN 141280602X.

HULL, Eleanor. A History of Ireland and Her People [online]. 1931 [accessed 2018-05-09]. Available at: http://www.libraryireland.com/HullHistory/Appendix1a.php

MRÁZKOVÁ, Tina. Sekuritizace jevu organizovaného násilí v Evropě: případ Velké Británie a Itálie. Praha, 2017. 150 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních ved, Institut politologických studií. Katedra bezpečnostních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Ondrej Ditrych, M.Phil., Ph.D.

O'DOHERTY, Shane Paul. The Volunteer - A Former IRA Man's True Story. Strategic Book Publishing, 2000. ISBN 9781606932346.

RUANE, Joseph. a Jennifer TODD. The dynamics of conflict in Northern Ireland: power, conflict, and emancipation. New York: Cambridge University Press, 1996. ISBN 9780521568791.

VRUBEL, Jan. Sekuritizace terorismu: Vývoj debat o detencních opatreních ve Velké
Británii a Španělsku. Praha, 2013. 116 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova,
Fakulta sociálních ved, Institut mezinárodních studií. Katedra západoevropských studií.
Vedoucí diplomové práce Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

WINSTON, Nessa. Between Two Places : Emigrant Integration and Identity: A Case Study of Irish-born People Living in England. Irish National Committee of the European Cultural Foundation [online]. 2000 [accessed 2018-05-11]. Available at: http://irserver.ucd.ie/bitstream/handle/10197/4920/Between_two_places_book.pdf?sequence=1

WHITE, Robert W. Provisional Irish republicans: an oral and interpretive history. London: Greenwood Press, 1993. ISBN 9780313285646.

WHYTE, John. How much discrimination was there under the Unionist regime, 1921-68? CAIN [online]. 1983 [Accessed 2018-05-11] Available at: http://cain.ulst.ac.uk/issues/discrimination/whyte.htm#chap1

Journal articles

BLACKBOURN, Jessie. The evolving definition of terrorism in UK law. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression. 2011, 3(2), 131-149. DOI: 10.1080/19434472.2010.512149 Available at: https://doi.org/10.1080/19434472.2010.512149.

BOSI, Lorenzo. Explaining Pathways to Armed Activism in the Provisional Irish Republican Army, 1969-1972. Social Science History. 2012, 36(3), 347- 390. DOI: 10.1215/01455532-1595390. Available at: http://ssh.dukejournals.org/cgi/doi/10.1215/01455532-1595390.

BOSI, Lorenzo; Ó DOCHARTAIGH, Niall. Armed activism as the enactment of a collective identity: the case of the Provisional IRA between 1969 and 1972. Social Movement Studies. 2018 17(1), 35-47. DOI: 10.1080/14742837.2017.1377605

GANIEL, Gladys; DIXON, Paul. Pragmatic Fundamentalism and the Transformation of the Northern Ireland Conflict. Journal of Peace Research, Sage Publications, Ltd. 2008, 45(3), 419-436.

GILL, Paul; HORGAN, John. Who Were the Volunteers? The Shifting Sociological and Operational Profile of 1240 Provisional Irish Republican Army Members. Terrorism and Political Violence. 2013, 25(3), 435-456.

GRUBB, Amy E.. Microlevel Dynamics of Violence: Explaining Variation in Violence among Rural Districts during Northern Ireland's Troubles. Security Studies. 2016,25(3). pp460-487. DOI: 10.1080/09636412.2016.1195625

HAFEZ, Mohammed Hafez; MULLINS Creighton. The Radicalization Puzzle: A Theoretical Synthesis of Empirical Approaches to Homegrown Extremism. Studies in Conflict & Terrorism. 2015, 38(11), 958-975. DOI: 10.1080/1057610X.2015.1051375

KENNY, Paul D.. Structural Integrity and Cohesion in Insurgent Organizations: Evidence from Protracted Conflicts in Ireland and Burma. International Studies Review. 2010, 12(4), 533-555.


MCALLISTER, Ian. The Devil, Miracles and the Afterlife: The Political Sociology of Religion in Northern Ireland. The British Journal of Sociology, Wiley on behalf of The London School of Economics and Political Science. 1982, 33(3), 330-347.

MELICHAR, Hynek. Dlouhý Velký pátek: konsocionalismus a mírový proces v Severním Irsku, 1973-1998. Mezinárodní vztahy. 2005, 4.

NORTHERN IRELAND PARLIAMENT. Civil Authorities (Special Powers) Act (Northern Ireland) 1922. Belfast: HMSO. 1922.

O'CALLAGHAN, Sean. The Lying Game. National Review. 1997. pp. 32-35

PRICE Jr., H. Edward. The Strategy and Tactics of Revolutionary Terrorism. Comparative Studies in Society and History. 1977, 19(1), 52-66.

STOKES, Paul. The Troubles’ in Northern Ireland, 1968-2005: A Case of Mutual Humiliation. Social Alternatives. 2006, 25.

SÀNCHEZ-CUENCA, Ignacio. The Dynamics Of Nationalist Terrorism: ETA and the IRA. Terrorism and Political Violence. 2007, 19(3). pp.289-306. DOI: 10.1080/09546550701246981. Available at: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546550701246981

TUCK, Christopher. Northern Ireland and the British Approach to Counter-Insurgency. Defense & Security Analysis [online]. 2007, 23(2), 165-183 [cit. 2018-05-09]. DOI: 10.1080/14751790701424721. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/14751790701424721.

UNITED KINGDOM PARLIAMENT. Prevention of Violence (Temporary Provisions) Act 1939. London: HMSO. 1939.

UNITED KINGDOM PARLIAMENT(1972). The Detention of Terrorists (Northern Ireland) Order 1972 (publication no. 1972 no. 1632). London: HMSO. 1972

UNITED KINGDOM PARLIAMENT(1973). Northern Ireland (Emergency Provisions Act 1973). London: HMSO. 1973

WHITE, Robert W.. From Peaceful Protest to Guerrilla War: Micromobilization of the Provisional Irish Republican Army. American Journal of Sociology. 1989, 94(6), 1277-1302.
Předběžná náplň práce
Z různých zdrojů, včetně skupinových výzkumů a osobních svědectví, jsme
shromáždili důvody pro teroristickou radikalizaci severoirských katolíků během The
Troubles. Tyto důvody lze zhruba zařadit do následujících skupin: Státní násilí, Sektářské
násilí, Násilné grievances, Britové, Šedesátá léta, Sobecké důvody, Ideologie, Narativy
IRA. Dále existují dva nezařazené důvody: vnímání vlastní komunity jako občanů druhé
kategorie a delegitimizace státní autority.
Zjistili jsme, že přítomnost státního a sektářkého násilí a nenásilných grievances
způsobují tento dojem poníženosti. Když je člen komunity takto zasažen, pátrá po důvodu
a po způsobu nápravy. V závislosti na okolnostech může dojít k názoru, že na vině je
dominantní komunita nebo Britové, případně se na věc začne dívat širší ideologickou či
kulturní optikou (kontrakulturní hnutí 60. let), nebo prostě touží využít okolnosti ke
zlepšení vlastní pozice. Argumenty teroristů přicházejí na řadu v této fázi a vysvětlují
potřebu a (násilné) prostředky k odvrácení utlačitele.
Dochází k delegitimizaci (utlačitelské) státní autority, což otevírá dveře k násilí.
Tento mechanismus se překrývá s teorií Radicalization Puzzle, jelikož grievances,
networky, ideologie a do jisté míry I podpůrné struktury významně vstupují do hry.
Celkově se ukázalo, že ekonomické důvody mají na radikalizaci a tedy na ideologii jenom
velmi malý dopad. Sociální faktory se zdají být o mnoho důležitější, ačkoliv záleží na
tom, jak široce je definujeme. Zahrneme-li státní a sektářské násilí do této kategorie, pak
lze rozhodně říci, že zatímco ideologie existovala před nimi a nezávisle na nich, pokud
jde o teroristickou radikalizaci, atraktivita ideologie je významně posílena přítomností
tohoto násilí. Můžeme tedy zopakovat shrnutí hlavních nálezů:
V Severním Irsku během Troubles republikánská ideologie jakožto radikalizační faktor
nebyla žádným významným způsobem funkcí ekonomických grievances, ale byla, kromě
samostatné existence jakožto radikalizační faktor, do jisté míry také funkcí sociálních
grievances, projevujících se především formou různého stupně sektářského či státního
násilí, které se zdálo nespravedlivě a disproporčně zasahovat menšinovou komunitu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work deals with the question of whether, in the case of terrorist radicalization of
Northern Irish Catholics (being both national and a religious minority in the Northern
Ireland and de facto also in the UK) during 'The Troubles', was ideology only a function
of Catholics' socio-economic grievances, or a standalone, individually decisive factor.
The thesis explores the motivations for terrorism as they are stated in personal testimonies,
group surveys, or other sources. The theory of Radicalization Puzzle, viewing the
radicalization as a complex non-linear combination of four variously strong categories
of reasons (grievances, ideologies, networks and support structures) is used. After establishing
the definitions of terrorism and minority status, exploring the Irish-British history
and the validity of minority status of Northern Irish Catholics, the paper brings together
the stated reasons for radicalisation and combines them in a “mental map.” Several broad categories of reasons are identified and overlaid with the Puzzle categories. It
is found that grievances were a big motivational factor for terrorism, but they were
overwhelmingly of social kind, mostly sectarian or state violence. Economic grievances
as a dominant radicalising factor were very rare. The Republican ideology has also been
a factor, being disseminated through the community. It is only to a limited extent, however,
that Republican ideology can be considered a function of these socio-economic
factors as it is an independently existing product of history (which could be considered a
social-economic factor only in a broad sense of the term.). Thus, the Republican ideology
as a radicalizing factor was not, in any significant way, a function of economic
grievances, but was, along with being a sufficient radicalizing factor on its own for
some, to a degree, a function of social grievances manifest predominantly in the form of
various levels of sectarian and state violence, which seemed to unjustly and disproportionately
target the minority community.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK