Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transfer a interference v tenisové technice
Název práce v češtině: Transfer a interference v tenisové technice
Název v anglickém jazyce: Transfer and interference in the tennis technique
Klíčová slova: transfer, interference, lední hokej, tenisová technika, flexibilita
Klíčová slova anglicky: transfer, interference, ice-hockey, tennis technique, flexibility
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Kočíb
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2017
Datum zadání: 27.06.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: Mgr. Zuzana Dragounová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá transferem a interferencí v procesu motorického učení u tenistů, kteří současně hrají i lední hokej.

Cílem práce je porovnání techniky hráčů tenisu a ledního hokeje a navržení korekčních technik.

Základní metodou bude přímé pozorování hráčů v herních situacích.
Seznam odborné literatury
DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia 2012.

PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada 2009

JANKOVSKÝ, J. Tenis. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2002. 96 s. ISBN 80-247-0169-3

LANGEROVÁ, M., HEŘMANOVÁ, B., Tenis a děti. 1. Vyd., Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1256-3.

PERIČ, T. Lední hokej trénink budoucích hvězd. 1.vyd. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0472-2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK