Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukace pacientů před selektivní koronarografií
Název práce v češtině: Edukace pacientů před selektivní koronarografií
Název v anglickém jazyce: Patients’ education before selective coronarography
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2017
Datum zadání: 27.06.2017
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK