Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Miskoncepce žáků základních škol při práci s tematickou mapou
Název práce v češtině: Miskoncepce žáků základních škol při práci s tematickou mapou
Název v anglickém jazyce: Elementary school pupils' misconceptions related to the thematic map use
Klíčová slova: miskoncepce, mapová dovednost, tematická mapa, základní vzdělávání
Klíčová slova anglicky: misconception, map skill, thematic map, elementary education
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2017
Datum zadání: 12.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: RNDr. Tereza Cimová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je identifikovat časté mylné představy žáků druhého stupně základních škol o tematických mapách, které mohou ovlivnit jejich porozumění daným mapám a rovněž dovednost práce s nimi.
K identifikaci mylných představ bude využito metody rozhovoru – fenomenografického interview, které je odborníky považováno za nejvhodnější metodu při výzkumu miskoncepcí žáků.
V návaznosti na fenomenografické interview bude realizováno i dotazníkové šetření za účelem identifikace faktorů, které mohou ovlivňovat podobu a množství miskoncepcí u žáků jednotlivých tříd (např. četnost práce s tematickými mapami ve výuce, úroveň kartografických znalostí žáků).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK