Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Název práce v češtině: Korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Název v anglickém jazyce: Corpus approach to teaching Czech as a foreign language
Klíčová slova: korpusový přístup ve výuce|čeština nerodilých mluvčích|korpusová lingvistika|výuka češtiny jako cizího jazyka|jazyková výuka|korpusové metody
Klíčová slova anglicky: DDL|non-native Czech language|corpus linguistics|teaching Czech as a foreign language|language teaching|corpus methods
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2014
Datum zadání: 03.11.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2017
Datum a čas obhajoby: 26.11.2019 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.11.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
  prof. Dr. habil. Mieczyslaw Balowski
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK