Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The genitive as a style marker
Název práce v češtině: Genitiv jako stylisticky příznakový prostředek
Název v anglickém jazyce: The genitive as a style marker
Klíčová slova: Genitiv|s-genitive|of-genitiv|variace|žurnalistická próza
Klíčová slova anglicky: Genitive|s-genitive|of-genitive|genitive variation|journalistic prose
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2017
Datum zadání: 26.06.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce vychází z předpokladu, že užití syntetické a analytické formy genitivu se v angličtině liší v závislosti na žánru. Práce se zaměří na žurnalistické texty (novinové články v seriózních britských online denících), kde k preferenci s-formy genitivu může přispívat také důraz na kondenzované vyjádření. Výzkum je motivován také změnami v užívání genitivu v současné publicistice, jak je popisuje např. Grafmiller (2014).
Pro potřeby práce bude shromážděn korpus novinových článků (z internetových zdrojů). V nich autorka vyhledá nejméně 200 genitivních konstrukcí. Tyto konstrukce popíše z hlediska parametrů, které mohou přispívat k volbě analytického (of) nebo syntetického (‘s) genitivu. Zaměří se na faktory fonologické (koncová sykavka), sémantické a pragmatické (životnost posesora, sémantický vztah vyjádřený genitivem, případně kontextová začleněnost posesora), a faktory spojené s délkou obou substantiv (‚end-weight‘) a opakováním obdobné struktury v textu (‚persistence‘). Analýza zastoupení těchto faktorů u obou typů genitivu může ukázat na jejich relativní důležitost v daném typu textu.
Seznam odborné literatury
Biber, Douglas (2003) ‚Compressed noun-phrase structures in newspaper discourse‘. In J. Aitchison & D. M. Lewis (eds.), New media language. London: Routledge. Pp 169–81.

Grafmiller, Jason (2014) ‚Variation in English genitives across modality and genres‘. English Language and Linguistics 18.3. Pp 471–496.

Hinrichs, Lars & Benedikt Szmrecsanyi (2007) ‚Recent changes in the function and frequency of standard English genitive constructions: A multivariate analysis of tagged corpora‘. English Language and Linguistics 11.3. Pp 437– 74.

Jankowski Bridget L . & Sali A . Tagliamonte (2014) ‚On the genitive’s trail: data and method from a sociolinguistic perspective‘. English Language and Linguistics 18.2. Pp 305–329.

Kreyer, Rolf (2003) ‚Genitive and of-construction in modern English. Processability and human involvement‘. International Journal of Corpus Linguistics 8. Pp 169–207.

Payne, John & Eva Berlage (2014) ‚Genitive variation: the niche role of the oblique genitive‘. English Language and Linguistics 18.2. Pp 331–360.

Romano, Francesco (2016) ‚Syntactic planning of English genitives in L1 and L2 production: The Animacy Rule Model‘. Lingua 184. Pp 104—121.

Rosenbach Anette (2014) ‚English genitive variation – the state of the art‘. English Language and Linguistics 18.2. Pp 215–262.

Rosenbach, Anette (2002) Genitive variation in English: conceptual factors in synchronic and diachronic studies. Berlin; New York: Mouton de Gruyter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK