Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charles de Gaulle a jeho pohľad na Nemecko v premenách jeho života
Název práce v jazyce práce (slovenština): Charles de Gaulle a jeho pohľad na Nemecko v premenách jeho života
Název práce v češtině: Charles de Gaulle a jeho pohled na Německo v proměnách jeho života
Název v anglickém jazyce: Charles de Gaulle and his changing perspectives on Germany
Klíčová slova: Francúzsko, Charles de Gaulle, Nemecko, história, svetové vojny, spojenectvo, nepriateľstvo
Klíčová slova anglicky: France, Charles de Gaulle, Germany, history, world wars, alliance, hostility
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.06.2017
Datum zadání: 24.06.2017
Datum a čas obhajoby: 04.02.2019 11:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2019
Oponenti: PhDr. David Emler, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK