Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
koncepce "konce světa" v dnešním masovém umění
Název práce v češtině: koncepce "konce světa" v dnešním masovém umění
Název v anglickém jazyce: concepts of "the end of the world" in contemporary mass art
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.06.2017
Datum zadání: 22.06.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: MgA. Karel Zavadil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK