Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén hybridního válčení: případ války na východní Ukrajině
Název práce v češtině: Fenomén hybridního válčení: případ války na východní Ukrajině
Název v anglickém jazyce: Destabilization as a means of Russia´s foreign policy: the case of Ukraine
Klíčová slova: hybridní válčení, Ruská federace, Ukrajina, válka na východní Ukrajině, Dobas, destabilizace
Klíčová slova anglicky: hybrid warfare, Russian Federation, Ukraine, war in eastern Ukraine, Donbass, destabilization
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.06.2017
Datum zadání: 22.06.2017
Datum a čas obhajoby: 10.06.2019 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Oponenti: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Baezner, Marie, a Robin, Patrice. Hotspot Analysis: Cyber and Information warfare in the Ukrainian conflict. Zürich: Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich, 2017.
Fedorov, Yury. „Hybrid“ war à la Russe: Russia`s aggression against Ukraine. Ukrajina: Bisnespoligraf. 2016.
Fedorov, Yury. „Válka na východní Ukrajině.“ In: Ruská agrese na Ukrajině, ed. Jan Šír, et al.. Praha: Karolinum, 2017.
Galeotti, Mark. „Hybrid, ambiguous, and non-linear? How new is Russia’s ‘new way of war’?“ Small Wars & Insurgencies, 27:2 (2016), 282-301. DOI: 10.1080/09592318.2015.1129170
Hamatová, Kateřina. „Informace, dezinformace, propaganda.“ In: Ruská agrese na Ukrajině, ed. Jan Šír, et al. Praha: Karolinum, 2017.
Kofman, Michael. Lessons from Russia’s Operations in Crimea and Eastern Ukraine. Santa Monica: RAND, 2017.
Kříž, Zdeněk, a Zinaida Bechná, Peter Števkov. „Koncept a potenciál hybridní války a jak proti ní bojovat.“ In Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy. Aktualizované a rozšířené 2. vydání. Praha, Ostrava: pro Informační centrum o NATO vydalo Jagello 2000, 2016. ISBN 978-80-904850
Kučera, Jakub. „Zemní plyn jako nástroj hybridní války.“ In. Ruská agrese proti Ukrajině, ed. Jan Šír, et al. Praha: Karolinum, 2017.
Mahda, Yevhen. Russia’s Hybrid Agression: Lessons for the world. Kyiv: Kalamar. 2018.
Stojar, Richard. „Konflikt na Ukrajině a ruský zásah.“ Vojenské rozhledy 1 (2015): 26-37.
Stojar, Richard. „Vývoj a proměna konceptu hybridní války,“ Vojenské rozhledy 2 (2017). DOI: 10.3849/2336-2995.26.2017.02.044-055. ISSN 1210-3292 (print), 2336-2995 (on-line)
Szwed, Robert. Framing Of The Ukraine–Russia Conflict in Online and Social Media, 58-70. Riga: NATO StratCom COE, (2016).
Šír, Jan. Ruská agrese proti Ukrajině, Praha: Karolinum, 2017.
Rácz, András. Russia’s Hybrid War in Ukraine: Breaking the Enemy’s Ability to Resist. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs, 2015.
Řehka, Karel. Informační válka, Praha: Academia. 2017.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK