Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti výuky hodu oštěpem na základní škole
Název práce v češtině: Možnosti výuky hodu oštěpem na základní škole
Název v anglickém jazyce: Javelin throw practice for elementary school
Klíčová slova: oštěp, kriketový míček, koordinace těla, správnost provedení pohybu
Klíčová slova anglicky: javelin, cricket ball, body coordination, correct technic of a throw
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2016
Datum zadání: 11.11.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R107, 107, didaktická učebna, 1. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Předložit osnovu kvalif. práce
2.Předložit vybranou literaturu a ostatní zdroje
3.Vypracovat podrobný konspekt
4.Vznikající text pravidelně konzultovat
5.Rukopis práce předložit ke kontrole nejpozději měsíc před oficiálním odevzdáním
Seznam odborné literatury
Použitá literatura

KNĚNICKÝ, K. a kol. Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN, 1977.

LUŽA, J. a kol. Technika atletických disciplín. Brno: Masarykova univerzita, 1995.

ŠIMON, J a kol. Atletické vrhy a hody. Praha: Olympia, 2004.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Atletika – edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 - 15letých žáků. Praha: NS Svoboda, 1998.

RUBÁŠ, K. Základní atletické disciplíny. Plzeň: ZČU, 1977

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pojednává o možnostech výuky hodu oštěpem na základní škole. Na základě testování žáků zjišťuje, zda je možno vyučovat hod oštěpem na základní škole. Pro testování byli vybráni žáci z druhého stupně základní školy, ve Zdicích.

Práce vymezuje koordinační, respektive celkové schopnosti člověka. Dále budou představeny dvě pomůcky, s kterými jsem pracovala, a to je oštěp a kriketový míček.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis focuses on many different technics for elementary school javelin throw practice. On the basis of testing elementary school children, this thesis tries to understand if there are ways to teach the children to learn javelin throw. For this test, only second level elementary school pupils of Zdice were choosen.
I tried to focus on coordination and absolute abbilities. I will also describe the aids I used for practicing this test a ball and javelin
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK